Demo

Resultaten

Onderwijsprojecten:

- Moonekeraschool (2000 - 2004)

De Moonekeraschool is in zijn geheel vernieuwd:
Er zijn 9 goede klaslokalen gekomen, een directiekamer, lerarenkamer, 3 toiletgebouwtjes, en er is gezorgd voor aanschaf van schoolbanken, bureaus, leermiddelen en bibliotheekboeken.Er zijn negen lerarenhuizen gebouwd en er is een transformator aangelegd. Er is een gemeenschaphuis gebouwd, en een fruitboomgaard aangelegd.


De vernieuwde school


Een lerarenhuis

- RC school in Bembeke


Vooraanzicht RC school

Voor de basisschool zijn er 16 goede klaslokalen beschikbaar, een lerarenkamer en een directiekamer (maart 2011).

Er is nu ook een nieuw lerarenhuis geplaatst.

- Kantchitoschool

Voor deze school is het dak vernieuwd van een blok van drie klaslokalen.
De renovatie van de klaslokalen is klaar. Ook zijn er twee nieuwe toiletblokken in gebruik genomen.

Het oude kerkgebouw is gerenoveerd, de school heeft de beschikking gekregen over twee extra klaslokalen en een stafruimte. Ook is er een lerarenhuis gerenoveerd.

- Ngonoonda school

September 2014:
De Ngonoonda basisschool is weer helemaal opgeknapt. Bestaande lokalen zijn gerenoveerd en er zijn nieuwe klaslokalen bij gebouwd.

- Speciaal onderwijs in Bembeke
Februari 2011-2015:
Er is hard gewerkt in Bembeke om speciaal onderwijs mogelijk te maken. Er zijn vier lerarenhuizen, het gebouw is klaar, en de klassen zijn ingericht. De elektriciteit is inmiddels aangesloten en de computers zijn in gebruik genomen.
Momenteel zijn er 48 kinderen. Deze kinderen hebben een beperking in gehoor, in zicht of hebben een leerachterstand.
 
- Speciaal onderwijs (2018)

Het speciaal onderwijs in Bembeke heeft er drie klaslokalen bijgekregen. De behoefte aan speciaal onderwijs bleek groter dan voorheen werd ingeschat. Ook is er  een computerlokaal gekomen. Speciaal voor dove en blinde kinderen zijn er gespecialiseerde leerkrachten aangetrokken. De speelplaats is aangepast zodat het voor alle kinderen veilig is. Wilde Ganzen heeft dit project mede gefinancierd.


- Klaslokalen voor de basisschool in Nachilambo

Een nieuwe basisschool in de binnenlanden van Bembeke regio met 8 klassen, een directie- en leraren kamer en twee toiletgebouwtjes met elk vier latrines. Een droom die werkelijkheid is geworden in 2016!

- Studentenhuis (2014 -  2015)

Het studentenhuis  is klaar en is inmiddels in gebruik genomen.. Het huis heeft plaats voor 80 meisjes. Momenteel maken er 50 meisjes gebruik van. Naast het huis is een kook plaats en een natte ruimte gebouwd. Er is ook een studeerruimte. Er is een mentrix aangesteld die de algehele verantwoordelijkheid heeft. Het terrein is ommuurt waardoor het met recht een veilige plaats is om na school te verblijven.

- Studentenhuis (2022)

In 2022 heeft de stichting gezorgd dat voor het hostel een gebouw met daarin acht latrines kon worden gerealiseerd

- Kalilombeschool

Deze basisschool met 900 leerlingen is in 2016 in z’n geheel gerenoveerd. Ook zijn er nieuwe klaslokalen bijgekomen. Er is een bibliotheek en ook de directeur en de leerkrachten hebben betere ruimtes gekregen.

- CDSS (2017)

De stichting heeft in 2016 vanuit Malawi het verzoek gekregen om mee te helpen aan de versterking van het middelbaar onderwijs in het gebied, door de enige middelbare school die er in het hele gebied is kwalitatief te verbeteren en uit te breiden

De school beschikt nu over acht goede klaslokalen, een bibliotheekruimte, directiekamer, lerarenkamer, 3 toiletblokken, 5 extra stafhuizen, een schei- en natuurkundelokaal en een eigen waterput.

- Onderwijsverbeterplan voor de CDSS (2017-2020)

De kwaliteit van het onderwijs op de middelbare school moet verbeterd worden om het slagingspercentage van de leerlingen te vergroten. Edukans en de UVA hebben samen een programma ontwikkeld betreffende activerend leren. De cursus is gestart in 2017 en bestond uit 6 bijeenkomsten van telkens 2 weken, verspreid over een periode van 3 jaar. Docenten van de CDSS hebben deelgenomen aan deze cursus.

- Studieboeken middelbare school (2019-2021)

De stichting heeft gezorgd dat de CDSS in drie jaar tijd de nieuwe leermethode die vanuit de overheid verplicht werd, aan kon schaffen.

- Moonekeraschool (2019)

De Moonekeraschool heeft er twee blokken van ieder drie  nieuwe de latrines bij gekregen vanwege het grote aantal kinderen wat de school momenteel bezoekt (1206 leerlingen). Ze beschikt vanaf december 2019 ook over een eigen waterput. Zo zijn ze het hele jaar door verzekerd van goed drinkwater.

Gezondheidsprojecten:

- De nieuwe ambulance

 

In mei 2002 hebben we met hulp van SIMAVI een nieuwe ambulance kunnen aanschaffen.

 

- Zuigelingenbureau

Er is een zuigelingenbureau gebouwd, dat geopend is op 6 mei 2006. 

               

Zuigelingenbureau in de buitenlucht.                                      Dankzij dit gebouw kunnen de baby`s 
                                                                                                     ook voortaan binnen op hun beurt 
                                                                                                     wachten.

- HIV/Aids onderzoeksruimte


           
hiv/aids kliniek klaar voor gebruik 30 oktober 2008               Huis voor tijdelijke medewerkers

Er is een HIV/Aids onderzoeksruimte en een huis voor tijdelijk onderdak van laboranten, artsen en vrijwilligers voor het Health Centre in Bembeke gebouwd. 

- Uitbreiding Gezondheidscentrum

Bij het gezondheidscentrum is veel veranderd. Een bestaande kook unit is omgebouwd tot ziekenzaal  zodat er nu drie ziekenzaaltjes zijn: een voor kinderen, een voor vrouwen en een voor mannen. Voor de familie is een overnachtings ruimte gebouwd met echte bedden erin met daarnaast een overkapte kookruimte. In november 2016 werd het gebouw ernstig beschadigd door een cycloon. Deze beschadigingen zijn in begin 2017 volledig hersteld.

De nieuwe begeleidersruimte

- Generator voor het gezondheidscentrum (2017)

Dankzij de Familie van Uden uit Sint Michielsgestel beschikt het centrum over een generator waardoor de problemen die ontstonden bij uitval van elektriciteit, verholpen zijn.

- Mobiele ambulance (2017-2018)

De Home basic care groep van Bembeke heeft een  zeer goed bruikbare mobiele ambulance weten te realiseren met hulp van een donor uit Nederland.

- Latrines en wasgelegenheid voor het St. Anna Health center (2018-2019)

Het gezondheidscentrum in Bembeke heeft twee nieuwe latrines en twee wasgelegenheden gekregen op het terrein. De bestaande sanitaire voorziening was zo slecht dat die eigenlijk niet meer te gebruiken was en de hygiëne erg te wensen overliet. De familie van de zieke moet zelf voor de zieke zorgen en verblijft dus ook op het terrein van het gezondheidscentrum. Zij maken gebruik van deze voorzieningen. Dit project is daarom versneld gerealiseerd.

Landbouwprojecten:
- Zaaigoed

In 2002/2003 is in verband met de toen heersende hongersnood besloten om ondersteuning te bieden op landbouwgebied. Dit hield in het verstrekken van geld om ter plaatse zaaigoed en kunstmest te kopen, maar tegelijktijd is er gestart met een instructieprogramma voor de plaatselijke boeren om hen te leren efficiënt om te gaan met het zaaigoed en de kunstmest, het beter bewerken van de grond en hoe een composthoop te maken. Hierdoor kunnen zij werken aan een betere toekomst. Tot nu toe hebben ongeveer 600 boeren met veel succes aan dit programma deel genomen.

 


Zorg voor water bij de planten.

- Geitenproject

Met ingang van 1 november 2006 zijn we gestart met een microcreditproject. Dit houdt in dat geselecteerde families ieder drie geiten krijgen, twee vrouwtjes en een mannetje. Ze krijgen een jaar lang ondersteuning op gebied van verzorgen, voeden en gezondheid van de geiten. Ze leren een goede omheining te maken. De eerste drie jonge lammetjes moeten ze weer afstaan als betaling en daarna kunnen ze een eigen kudde gaan opbouwen. Hierdoor wordt hun economische positie weer een stuk beter. Ze kunnen een eigen kapitaal gaan opbouwen, kunnen de kinderen naar de middelbare school laten gaan en misschien zelfs beroepsonderwijs laten gaan volgen.

- Bonenproject

Het bonenproject is afgerond. De deelnemers moeten een deel van de opbrengst afstaan wat gebruikt wordt om de volgende deelnemer van zaad te kunnen voorzien. Tegelijkertijd wordt er een deel van verkocht om bestrijdingsmiddelen e.d. voor de nieuwe deelnemers te kunnen kopen. De deelnemers zijn nu zelf verantwoordelijk  voor het continueren van het project. 

- Waterproject

Er zijn twee waterputten geslagen en 50 latrines gebouwd.
De mensen hebben voorlichting gekregen over het gebruik van goed drinkwater, hygiëne, en het onderhoud van de waterputten.

Klik hier om het verslag te lezen dat Maarten over de aanleg van de waterputten geschreven heeft.

- Extra aanleg waterputten in de Bembekeregio (2017-2019)

Er is veel behoefte aan schoon drinkwater. Daarom dat MiM de aanvraag voor het maken van extra waterputten meteen heeft gehonoreerd. Deze putten worden helemaal met de hand gerealiseerd. Eerst wordt er een zeer diep gat gegraven totdat het grondwater zichtbaar is. Soms meer dan 20 meter!!! Daarna wordt van onderuit de put opgemetseld.  Een zeer intensief werk maar uit ervaring is gebleken dat dit soort putten goed drinkwater oplevert en relatief goedkoop aan te leggen zijn.

Cordaid was medefinancier hiervan

  

- Maïsproject

We hebben in november 2017 en november 2018 een groep boeren die hiervoor geselecteerd waren, financieel geholpen bij het op een speciale manier bewerken van de grond en zaaien van de mais waardoor de opbrengst groter werd als op de traditionele manier van mais telen. Zij werden gedurende het gehele project begeleid door deskundigen. Voor meer informatie, klik hier

- Zeepproject i.v.m. Coronavirus (2020)

Vanuit onze contactpersonen in Bembeke kregen we de vraag  of er een financiële ondersteuning voor het aanschaffen van emmers en desinfecterende zeep mogelijk zou kunnen zijn om zo de coronavirus te lijf te gaan.

We hebben een groep van 125 personen kunnen voorzien van een emmer met kraantje en voor drie maanden desinfecterende zeep. Deze groep heeft een korte voorlichting gekregen hoe handen te wassen en de zeep efficiënt te gebruiken. We hebben ook gehoor kunnen geven aan hun oproep voor financiële steun om te leren hoe ze zelf  zeep kunnen maken zodat ze ook in de toekomst hier mee verder kunnen.   

Klik hier voor verslag.

Overige projecten:

- Naai- en breiatelier

Het naaiatelier is klaar en in gebruik genomen.

Mede dankzij de grote inspanning van Ans en Wil van de Langenberg die drie maanden in Bembeke zijn geweest en zich zeer intensief hiermee bezig hebben gehouden, staat er niet alleen een mooi gebouw maar het is vooral zeer functioneel.

Het is de bedoeling dat het over drie jaar zichzelf kan bedruipen, dat er voldoende inkomsten zijn om zowel het gebouw als de naaimachines goed te onderhouden, en dat daarnaast de vrouwen die werken in het atelier hieruit eigen inkomsten hebben.

Er is in 2016 aan het naaiatelier een lokaal gebouwd waar naailes gegeven kan worden en waar de schooluniformen gemaakt worden.

   
Voorgevel van het Naaiatelier 15 december 2010                                  Bedrijvigheid in het naaiatelier

Het breiatelier is met veel enthousiasme in gebruik genomen.

- Zigzagnaaimachines voor het naaiatelier
Via Tools for Work hebben we vijftig zigzagmachines aan kunnen schaffen. St. Anna Stichting heeft een groot deel van de kosten op zich genomen voor  zowel de aanschaf als de kosten die bij het versturen moesten worden gemaakt. De huidige trapmachines zijn allemaal vervangen in het naaiatelier waardoor er voor de gebruiksters meer mogelijkheden zijn gekomen, vooral op het gebied van de afwerking van de kleding.
De schooluniformen worden ook op dit atelier gemaakt. De truien worden gebreid op de breimachines die in het atelier staan.
- Werkplaats

Op het Teacher Training College in Bembeke heeft Wil dankzij de geweldige gift van Gered Gereedschap uit Best een werkplaats in kunnen richten. Hierdoor zijn de  onderhoudsmensen in staat om kleine mankementen snel en met goed materiaal te verhelpen.

Gered Gereedschap uit Best heeft door het doneren van gereedschap, het  mogelijk gemaakt dat er een tweede timmer werkplaats gerealiseerd kon worden.

porn porn

Neem contact met ons op

Per mail

Mail ons via info@stichting-mim.nl

Per post

Ons adres is: Reitselaan 73, 5076 CB Haaren

Per telefoon

Ons telefoonnummer is: 0411-621782

Rekeningnummer

Ons rekeningnummer is NL98RABO0121119572 t.n.v Stichting Mirjam in Malawi, te Haaren.