speciaal onderwijs

Tot 2013 was Speciaal Onderwijs onbekend terrein in Bembeke. Er waren geen scholen voor kinderen met speciale behoeften. De meesten gingen daarom niet naar school.  Toch bleek in de praktijk dat er wel behoefte was aan een speciale school voor deze kinderen.

Daarom zijn we, nadat er een vraag kwam vanuit de lokale bevolking, gestart met de bouw van drie klaslokalen. Hier konden 35 kinderen terecht. In de tussen liggende jaren zijn er twee klaslokalen bijgekomen en momenteel zijn er zoveel aanmeldingen dat de school alweer uit haar jasje is gegroeid en aanvulling van klaslokalen dringend gewenst is.

Om de nieuwe uitbreiding mogelijk te maken, zoekt de stichting sponsors en medefinanciers. Wilde Ganzen heeft ingestemd met het meefinancieren van de bouw en inrichting  van vier extra klaslokalen en neemt 1/3 deel  van de kosten op zich. De totale kosten zijn €51.910,00. In deze kostprijs is ook de inrichting van de klaslokalen meegenomen. Ook in Malawi zijn de bouwkosten erg gestegen, zelfs vergelijkbaar met hier in Nederland. Mogen we voor deze aanvraag ook weer op uw  financiële steun rekenen?

Klik hier voor het financieel projectplan