speciaal onderwijs

Tot 2013 was Speciaal Onderwijs onbekend terrein in Bembeke. Er waren geen scholen voor kinderen met speciale behoeften. De meesten gingen daarom niet naar school. Toch bleek in de praktijk dat er wel behoefte was aan een speciale school voor deze kinderen.

Daarom zijn we, nadat er een vraag kwam vanuit de lokale bevolking, gestart met de bouw van drie klaslokalen. Nu in 2023, bestaat de school uit zes lokalen en een computerlokaal.

Klik hier voor het financieel projectplan