Doneer nu!

Wordt vaste donateur

Wordt lid van  “Vrienden van Mirjam in Malawi” door het afgeven van een machtiging aan de stichting om periodiek een door u te bepalen bedrag te laten afschrijven                                

Dit kan heel eenvoudig door het bijgevoegde machtigingsformulier te downloaden, in te vullen en op te sturen naar de penningmeester van de stichting.

Eenmalige donatie via de bank

Maak eenmalig een bedrag over naar de rekening van de stichting. Vermeld hierbij uw adres en uw e-mailadres (indien aanwezig)
Het rekeningnummer van de stichting is: NL98RABO0121119572
Ten name van “Mirjam In Malawi”

Donatie door het kopen van een boek

Wilt u de MiM steunen en ook een goed boek voor uzelf in huis halen?
Koop dan een boek bij YouBeDo!. Een gedeelte van de opbrengst komt dan bij de MiM terecht. Maak gebruik van de knop rechts om naar YoBeDo te gaan