Gezondheidszorgprojecten 2000 – 2021

2022

Op het gebied van gezondheidszorg zijn er door ons in de periode 2000 – 2021 de volgende projecten gerealiseerd.

Gezondheidscentrum in Bembeke

Bij het gezondheidscentrum in Bembeke zijn vanaf 2003 verschillende projecten gerealiseerd, zoals:

 • Aanschaf van een ambulance in 2003
 • Bouw van een zuigelingenbureau in 2006
 • Bouw van een hiv/aids kliniek in 2008
 • Uitbreiding van de opvang van de zieken met twee extra ziekenzalen in 2016
 • Bouw van een overnachtingsruimte met kookgelegenheid voor de begeleiders van de zieken in 2016
 • Aanschaf van een generator in 2017
 • Aanschaf van een ambulance in 2018
 • Bouw van latrines en wasgelegenheid voor de begeleiders van de zieken in 2019

Overige gezondheidsprojecten

De stichting heeft bijgedragen aan:

 • Gezond drinkwater door aanleg waterputten bij de dorpen Chimlambe en Kantande in 2009
 • De aanleg van drie waterputten en wel bij de CDSS, het gezondheidscentrum en bij de Moonekeraschool tussen 2017 en 2019
 • Door de opkomst van het zeer besmettelijke coronavirus is gezorgd voor aanschaf van emmers met een aftapkraantje en desinfecterende middelen en het financieren van een zeepproject in 2020