varkensproject

In Bembekeregio zijn 12 supportgroepen. Elke supportgroep bestaat uit  mensen met een hiv/aids besmetting en met grootouders die hun kleinkind(eren) hebben opgenomen omdat hun ouders overleden zijn.  Inmiddels hebben 7 groepen de begeleiding van het totale varkensproject afgerond.

Begin 2022 is in het dorp Kantande opnieuw een project gestart. Dit project was al eerder van start gegaan, maar tijdens de coronaperikelen van 2020 en 2021 kende het project zoveel tegenslag, dat het daardoor niet goed van de grond gekomen was.

Bij de herstart van dit project hebben we er, in samenspraak met de coördinator en deelnemers van al bestaande hiv/aids supportgroups, voor gekozen de begeleiding te intensiveren. Dat betekent dat de verblijven van de varkens met nog meer zorg worden gebouwd en er meer aandacht wordt besteed aan het voorkomen van ziektes onder de varkens.  Door de inzet van de  meer ervaren supportgroups kunnen  de groepen van elkaars ervaringen leren.

We weten dat als de basisvoorwaarden op orde zijn, een project beduidend meer kans van slagen heeft.  Aan de hand van de ervaringen die we met deze vernieuwde aanpak opdoen, besluiten we wat het vervolg zal zijn voor de groepen die nog  in aanmerking mogen komen voor deelname aan een soortgelijk landbouwproject.

Klik hier voor het projectplan