sociale werkplaats /

annex vakopleiding

De directie van het speciaal onderwijs in Bembeke heeft een aanvraag neergelegd bij de stichting om te onderzoeken of het mogelijk is om een soort van sociale werkplaats te creëren bij deze school. Er wordt met name gedacht aan een timmerwerkplaats en een naai/breilokaal. Dit vraagt een terdege voorbereiding.  De  mogelijkheid van  kleinschalig vakonderwijs opzetten voor deze leerlingen is niet niks. Daarom dat Wil en Ans dit in september met de school gaan bespreken en de haalbaarheid ervan goed onder de loep gaan nemen.