Keuken voor hostel speciaal onderwijs

De bouw en inrichting van een keuken waar voor 20 kinderen iedere dag gekookt moet gaat worden gaan we proberen zo snel mogelijk te realiseren. Het streven is om per september 2024 het hostel in gebruik te gaan nemen. De kinderen gaan hier van maandag tot en met vrijdag onderdak krijgen. Er zal  24 uurs verzorging aanwezig zijn.

Aan ons de grote uitdaging om op korte termijn €21.000 bij elkaar te krijgen. Hiervoor kunnen ze het gebouw neerzetten, de keuken inrichten en een waterput laten slaan. Zonder deze keuken kan er geen opvang voor de kinderen plaats vinden. Als hier 20 kinderen gaan verblijven moet er iedere dag  voor hen gekookt kunnen gaan worden. Het is voor deze kinderen van essentieel belang dat zij erbij mogen gaan horen, en niet verstoten worden vanwege hun handicap. Ook al woon je wat verder weg , je kunt toch naar school want….. je kunt er blijven slapen!!! Hoe mooi zou dat zijn. Daarom onze dringende oproep aan ieder van jullie… helpt u mee ?!?!?!

 We gaan deze aanvraag ook bij Wilde Ganzen neerleggen. Als zij mee gaan financieren blijft er voor ons nog €14.000 over om in te zamelen.

 Klik hier voor de begroting