Studiefinanciering

Middelbare school

We betalen nu in totaal voor 55 leerlingen de kosten voor de middelbare school. Deze kosten bestaan uit vier jaar schoolgeld, 2 keer examengeld (voor het tussentijds examen na twee jaar en het eindexamen na 4 jaar) en 2 keer het schooluniform (de eerste aanschaf bij aanvang en  nog een keer een nieuw uniform na twee jaar).

Universiteit

We betalen op dit moment (2023) voor drie studenten hun universiteitskosten en de eerste aanschaf van een laptop. Daarnaast betalen we voor vier TTC (PABO) studenten hun opleiding. Laptops zijn het laatste jaar schrikbarend duur geworden in Malawi. Voor een student die in 2022 is gestart aan de universiteit moesten we voor de laptop €1.000,00 betalen.  Om de kosten hiervoor enigszins in eigen hand te houden, heeft een van onze vrijwilligers die de Bembekeregio ging bezoeken, enkele laptops meegenomen vanuit Nederland, zodat we voor de komende jaren de aankomende studenten zelf kunnen voorzien van goedkopere en toch goede laptops.