Demo

Huidige projecten

Studiefinanciering

Per 1 januari 2007 zijn dankzij Stichting Mirjam in Malawi 16 kansarme kinderen gestart met een middelbare schoolopleiding. Vanaf 1 januari 2010 studeren er 49 kinderen op kosten van onze stichting op de middelbare school.

Ieder jaar mogen tien nieuwe kinderen instromen in het middelbaar onderwijs. Daarnaast mogen er drie kinderen met een zeer goede "eindcito" in groep 8, instromen op een boardingschool. Na het behalen van hun diploma hebben zij meer kans om aangenomen te worden op een vervolgopleiding.

Voor deze kinderen maakt het een wereld van verschil. Als er geen donatie was geweest waren zij gedoemd geweest tot thuiszitten en een beetje op het land meehelpen. Nu kunnen zij zich verder ontwikkelen, een goede baan krijgen met een daarbij behorend inkomen waar de hele familie gelukkiger van zal worden.

Sinds 2015 is het voor studenten, die via MiM hun middelbaar onderwijs hebben afgerond,  mogelijk om financiële steun te krijgen bij een beroepsopleiding. Er wordt van hen wel een eigen bijdrage verlangd. 

Wilt u meehelpen aan de wereld van verschil voor deze kinderen? Doneer dan vier jaar €55,-, of in een keer €220,-.U geeft hierdoor een kansarm kind de gelegenheid de middelbare school te gaan volgen. Doneer nu!!!!

 

Studieboeken middelbare school (2018-2019)

De Malawiaanse overheid heeft besloten om landelijk een nieuwe leermethode in te voeren. De CDSS-school heeft hiervoor om ondersteuning bij de MiM gevraagd. Dit gaat gedurende drie jaar €10.000,- per jaar kosten. Dit bedrag is door een sponsor inmiddels aan Stichting MiM toegezegd, en voor het eerste jaar zijn de boeken ook al aangeschaft. Naast de bijdrage van de MiM dragen de school en de leerlingen een deel van de kosten ook zelf.

Landbouwproject / varkensproject

Vanaf 2010 hebben we in verschillende dorpen in Bembeke regio een varkensproject opgestart. De meest kwetsbare groep zoals mensen met hiv/aids besmetting, ouders/grootouders die hun kleinkinderen hebben opgenomen van hun overleden kinderen komen in aanmerking om zich aan te sluiten bij dit project. Ze moeten zich wel  aan regels houden die zijn opgesteld door een commissie.

In juni 2018 is weer een nieuwe groep toegevoegd aan het project. Zij hebben drie biggetjes gekregen die ze groot moet brengen en als deze varkens weer zelf biggetjes hebben gekregen moeten ze er daar drie van afstaan als betaling. 

Klik hier voor het projectplan.
Klik hier voor het financiële projectplan

Helpt u mee? Doneer hier!

Maisproject

In november 2018 is een tweede groep boeren die hiervoor geselecteerd zijn, gestart met het op een speciale manier bewerken van de grond en zaaien van de mais waardoor de opbrengst groter moet zijn als op de traditionele manier van mais telen. Voor een uitgebreidere beschrijving klikt u hier.

Onderwijsverbeterplan voor de CDSS (middelbare school in Bembeke).

De kwaliteit van het onderwijs op de middelbare school moet verbeterd worden om het slagingspercentage van de leerlingen te vergroten. Edukans en de UVA hebben samen een programma ontwikkeld betreffende activerend leren (voor de uitgebreide beschrijving, klik hier). De cursus is gestart in 2017 bestaat uit 6 bijeenkomsten van telkens 2 weken, verspreid over een periode van 3 jaar.
Totale kosten: €12.000,--. Helpt u mee?

Latrines en wasgelegenheid voor het St. Anna Healthcenter (2018)

Het gezondheidscentrum in Bembeke heeft dringende hulp gevraagd om twee latrines en twee wasgelegenheden te realiseren op het terrein. De huidige sanitaire voorziening is zo slecht dat die eigenlijk niet meer te gebruiken is en de hygiëne erg te wensen overlaat. De familie van de zieke moet zelf voor de zieke zorgen en verblijft dus ook op het terrein van het gezondheidscentrum. Zij maken gebruik van deze voorzieningen. Dit project is daarom als urgent aangemeld en momenteel wordt er al flink gebouwd Dec. 2018/ 2019.

Moonekeraschool (2019)

De Moonekeraschool heeft een grote aanvraag ingediend (lerarenhuizen, klaslokalen, toiletten en een waterput). Inmiddels is er begonnen met het realiseren van nieuwe de toiletten en de aanleg van een waterput. De geschatte kosten voor de toiletten is €7.000,-- en voor de waterput zal zo’n €2.000,-- nodig zijn. De planning is om het project te voltooien in november 2019.

porn porn

Neem contact met ons op

Per mail

Mail ons via info@stichting-mim.nl

Per post

Ons adres is: Reitselaan 73, 5076 CB Haaren

Per telefoon

Ons telefoonnummer is: 0411-621782

Rekeningnummer

Ons rekeningnummer is NL98RABO0121119572 t.n.v Stichting Mirjam in Malawi, te Haaren.