Demo

Huidige projecten

Studiefinanciering

Per 1 januari 2007 zijn dankzij Stichting Mirjam in Malawi 16 kansarme kinderen gestart met een middelbare schoolopleiding. Vanaf 1 januari 2010 studeren er elk jaar 42 kinderen op kosten van onze stichting op de middelbare school.

Ieder jaar mogen twaalf nieuwe kinderen instromen op de Bembeke CDSS.Voor deze kinderen maakt het een wereld van verschil. Als er geen donatie was geweest waren zij gedoemd geweest tot thuiszitten en een beetje op het land meehelpen. Nu kunnen zij zich verder ontwikkelen, een goede baan krijgen met een daarbij behorend inkomen waar de hele familie gelukkiger van zal worden.

Sinds 2015 is het voor studenten, die via MiM hun middelbaar onderwijs hebben afgerond,  mogelijk om financiële steun te krijgen bij een beroepsopleiding. Er wordt van hen wel een eigen bijdrage verlangd. 

Wilt u meehelpen aan de wereld van verschil voor deze kinderen? Doneer dan vier jaar €55,-, of in een keer €220,-.U geeft hierdoor een kansarm kind de gelegenheid de middelbare school te gaan volgen. Doneer nu!!!!

Klik hier voor onze folder over de studiefinanciëring.

Landbouwproject / varkensproject

De meest kwetsbare groep zoals mensen met hiv/aids besmetting, ouders/grootouders die hun kleinkinderen hebben opgenomen van hun overleden kinderen komen in aanmerking om zich aan te sluiten bij dit project. Ze moeten zich wel aan regels houden die zijn opgesteld door een commissie.

Er zijn 12 supportgroepen in de gehele Bembekeregio, waarvan er inmiddels 7 hebben deelgenomen aan een varkensproject. In 2021 is een nieuwe groep toegevoegd aan het project. Zij krijgen drie biggetjes die ze groot moet brengen en als deze varkens weer zelf biggetjes hebben gekregen moeten ze er drie van afstaan als betaling. Ze krijgen minimaal een jaar intensieve begeleiding op gebied van verzorging en gezondheid. Eind 2021 is in het dorp Kantande opnieuw een project gestart omdat tijdens de corona perikelen van 2020 het bestaande varkensproject te veel tegenslag heeft ondervonden waardoor het geen overlevingskansen had.

Interesse in dit project? Klik hier voor een documentaire gemaakt in Malawi over dit project.

Klik hier voor het budgetplan
Klik hier voor de financiële verantwoording
Klik hier voor een verslag van de support group

Helpt u mee? Doneer hier!

 

Mponela school (2020 - 2024)

Klik hier voor meer informatie over dit project.
Klik hier voor een korte video over dit project.

 

porn porn

Neem contact met ons op

Per mail

Mail ons via info@stichting-mim.nl

Per post

Ons adres is: Reitselaan 73, 5076 CB Haaren

Per telefoon

Ons telefoonnummer is: 0411-621782

Rekeningnummer

Ons rekeningnummer is NL98RABO0121119572 t.n.v Stichting Mirjam in Malawi, te Haaren.