ontbijt op school

Onze stichting heeft een aantal jaren geleden een School voor Speciaal onderwijs opgericht voor kinderen die extra hulp nodig hebben. Denk daarbij aan kinderen met leerproblemen, dove kinderen, blinde of slecht ziende kinderen en lichamelijk gehandicapte kinderen. De meeste van deze kinderen komen uit arme gezinnen en komen ‘s-morgens vaak zonder ontbijt naar school.

Tijdens hun laatste verblijf in Bembeke (sept/okt 2022) zijn Ans en Wil er in geslaagd om een klein voedselproject op te zetten voor deze school.  Alle kinderen krijgen elke morgen op school eten in de vorm van een schaaltje voedzame pap.

Hiervoor is wel geld nodig en daarom zijn wij op zoek naar sponsoren speciaal voor dit schoolontbijt project.
Wilt u meedoen?

Stort uw bijdrage dan op de rekening van de Stichting Mirjam in Malawi.
Rekeningnummer: NL98 RABO 0121 1195 72
Onder vermelding van: schoolontbijt speciaal onderwijs