Nieuwe aanvragen

Dit is een test

aanvraag sociale werkplaats/annex vakopleiding.

De directie van het speciaal onderwijs in Bembeke heeft een aanvraag neergelegd bij de stichting om te onderzoeken of het mogelijk is om een soort van sociale werkplaats te creëren bij deze school.

aansluiting op het elektriciteitsnet Nachilambe basisschool

Bij de Nachilambo school hebben ze tot nu toe geen aansluiting op het elektriciteitsnet gehad. Het hoofd van de school stuurde een bericht dat hier binnenkort verandering in komt en dat er de komende maanden een transformator geplaatst gaat worden door Escom.