Stichting Mirjam in Malawi
Overzicht van ontvangsten en uitgaven over 2015. Datum:02-02-2016
Ontvangsten Uitgaven
Giften algemeen 9270,50 Project studenten middelbare school 7200,00
Opbrengst statiegeld-aktie 1885,00 Project speciaal onderwijs 475,08
Giften project studenten middelbare school 750,00 Project naaiatelier 1388,29
Giften project naaiatelier 3400,00 Project Nachilamboschool 22000,00
Giften project Nachilambo school 22000,00 Project renovatie girlshostel 1820,00
Giften project Kalilombo school 35600,00 Landbouwproject 1970,00
Project Kalilombeschool 35600,00
Project St. Anna's Health Centre 873,85
Diverse kleine projecten 276,75
Rente opbrengsten 495,60 Totaal uitgaven aan projecten in Malawi 71603,97
Subtotaal ontvangsten 73401,10 Administratie- en bankkosten 186,60
kosten vrijwilligershuis 49,98
Totaal uitgaven aan organisatiekosten 236,58
Positief saldo 1560,55
Totaal ontvangsten 73401,10 Totaal uitgaven 73401,10
Balans per 31-12-2015
Debet Credit
Liquide middelen: bankrekeningen: Eigen Vermogen  25307,67
Rabobank: 5351,1 Voorziening studenten middelbare school 15000,00
ASN-bank 34956,57
Totaal Debet 40307,67 Totaal Credit 40307,67
Terug naar de website <<