Stichting Mirjam in Malawi - Financieel Jaaroverzicht 2014

Stichting Mirjam in Malawi
Overzicht van ontvangsten en uitgaven over 2014. Datum:06-01-2015
Ontvangsten Uitgaven
Giften algemeen 13778,35 Project studenten middelbare school 4950,00
Opbrengst statiegeld-aktie 1569,20 Project Ngonoonda school 4500,00
Giften project studenten middelbare school 6867,75 Project speciaal onderwijs 12829,36
Giften project naaiatelier 5400,00 Project naaiatelier 5686,82
Giften SKITproject 8965,00 SKITproject 8965,00
Giften Nachilamboschool 17000,00 Project Nachilamboschool 20960,00
Giften Hostelproject 42050,00 Project renovatie girlshostel 43000,00
Giften project zusterhuis 14840,00 Project zusterhuis 24840,00
Opbrengst Benefietdiner 4295,00 Benefietdiner 1293,81
Bijdragen Impulsis 22500,00 Landbouwproject 1200,00
Project Kalilombeschool 3000,00
Project St. Anna's Health Centre 4889,51
Diverse kleine projecten 644,00
Rente opbrengsten 891,64 Totaal uitgaven aan projecten in Malawi 136758,50
Bankkosten 286,39
Administratiekosten 328,00
Kosten MIM-huis in Bembeke 32,78
Deelname cursussen 75,00
Subtotaal ontvangsten 138156,94 Toaal uitgaven aan organisatiekosten 722,17
Positief saldo 676,27
Totaal ontvangsten 138156,94 Totaal uitgaven 138156,94
Balans per 31-12-2014
Debet Credit
Liquide middelen: bankrekeningen: Eigen Vermogen  23747,12
Rabobank: 3286,15 Voorziening studenten middelbare school 12000,00
ASN-bank 44460,97 Nog in 2015 te betalen kosten naaiatelier 4000,00
Nog in 2015 te betalen kosten speciaal onderwijs 1000,00
Nog in 2015 te betalen kosten Hostelproject 3000,00
Nog in 2015 te betalen kosten SKITproject 1000,00
Nog in 2015 te betalen kosten Renovatie Kalilombeschool 3000,00
Totaal Debet 47747,12 Totaal Credit 47747,12
Ga terug naar de site <<