Stichting Mirjam in Malawi
Overzicht van ontvangsten en uitgaven over 2010. Datum: 31-12-2010
Ontvangsten 2009 2010 Uitgaven 2009 2010
Donaties 34411,32 38534,68 Project basisschool Bembeke 9500,00 25050,00
Statiegeld-aktie 1893,05 1519,65 Project kippen en bonen 0,00 3400,00
Subsidie NCDO 3290,00 9458,60 Project hiv/aids (varkens) 0,00 1040,00
Subsidie ICCO/IMPULSIS 15350,00 0,00 Project Kantchitoschool 1000,00 2350,00
Rente 1120,52 833,77 Project studiefinanciering 7550,00 10490,00
Project ambulance 800,00 0,00
Project gezondheidscentrum 0,00 2250,00
Project Naai atelier 10405,00 0,00
Project water en sanitair 20000,00 0,00
Overige projecten 1444,35 1460,00
-------------- -----------------
Totaal uitgaven aan projecten in Malawi 50699,35 46040,00
Transferkosten 222,50 235,20
Bankkosten 172,32 337,27
Kamer van Koophandel 26,00 26,14
Drukwerk 58,00 78,60
Overige kosten 255,62 0,00
Verblijfskosten vrijwilligers 350,00 355,00
--------------- -----------------
Toaal aan organisatiekosten 1084,44 1032,21
Positief saldo 4281,10 3274,49
Totaal ontvangsten 56064,89 50346,70 Totaal uitgaven 56064,89 50346,70
Balans per 31-12-2010
Debet 2009 2010 Credit 2009 2010
Liquide middelen: bankrekeningen: 50620,56 54558,05 Eigen Vermogen  38633,56 41908,05
Voorziening kippenproject 0,00 4650,00
Voorziening studenten middelbare school 0,00 8000,00
Nog te ontvangen lopend boekjaar 418 0 Nog te betalen lopend boekjaar 12405 0,00
Totaal debet 51038,56 54558,05 Totaal credit 51038,56 54558,05
Terug naar de website <<