Stichting "MIRJAM IN MALAWI"                             

 

                                             Jaarverslag 2015

 

Het jaar 2015 is weer voorbij. Een jaar waarin het nodige is gerealiseerd en opgestart.

Een jaar waarin  in  Bembeke, de regio waar Stichting MiM actief is, veel is ondernomen.

 

Een jaar waarin

23 juni, 15 september en 15 december,

·         van 23 september tot 22 november medewerkers vanuit het bestuur voor MiM gingen werken in Bembeke.

 

Een jaar waarin

·         we op 18 januari het 15 jarig bestaan hebben gevierd met een rondvaart over de Dieze en een etentje voor de bestuursleden en hun partners. Volledig gesponsord van buitenaf!!

·         de stichting gesteund werd door  zo’n 150 donateurs (zowel vast als incidenteel),

·         de stichting een samenwerkingsovereenkomst sloot met Wilde Ganzen voor medefinanciering van de renovatie en nieuwbouw van de Kalilombe basisschool in Bembeke regio waar 950 kinderen gebruik van maken,

·         de stichting het samenwerkingsverband afrondde met Cordaid i.v.m. de gerealiseerde bouw van het girlshostel.

 

Een jaar waarin

verschillende fondswervende activiteiten werden ontplooid en vertegenwoordigers van MiM voor dit doel:

·         eind januari actief zijn geweest voor de boekenbeurs van Vincentius in ’s-Hertogenbosch,

·         op 24 mei op de jaarmarkt in Haaren hebben gestaan,

·         op 18 juli in Rutten op de zomerfair hebben gestaan,

·         op 5 oktober op de groei en bloei herfstfair in Emmeloord hebben gestaan,

·         op 12 december op een kerstfair in St. Anthonis hebben gestaan,

·         bezoeken hebben gebracht aan de stichtingen Gered Gereedschap, Edukans, Tools to Work en de Johannes Beese stichting om de verschillende projecten te bespreken,

·         verspreid over het land bij diverse instellingen en particulieren veel hulpgoederen  hebben opgehaald, waaronder naaimachines, breimachines, computers en gereedschap.

·         vier keer hebben geholpen bij het laden van een container met hulpgoederen voor Malawi, waarbij ook telkens goederen namens MiM zijn verzonden,

·         door het hele jaar heen, met succes, vermogensfondsen hebben benaderd voor een bijdrage.

 

Waar deden we het dit jaar voor?

 

Voor  het girlshostel in Bembeke:

Het gebouw is per september in gebruik genomen en biedt plaats aan maximaal 80 meisjes. Er zijn acht persoons kamers met ieder vier stapelbedden en voor ieder een eigen opbergkast. Er is een gezamenlijke studieruimte, een voorraadruimte, natte ruimte en een kookplaats. Het gebouw is ommuurd en er is een mentrix aangesteld om de meisjes bij te staan. Momenteel maken er 50 meisjes gebruik van. Het is niet gratis: zij moeten een kleine bijdrage leveren om de elektriciteitskosten, onderhoud en de mentrix te kunnen betalen. Er wonen 12 meisjes die door MiM financieel ondersteund worden voor de studie. De stichting betaalt voor hen ook de verblijfskosten.

 

Voor de landbouwprojecten:

·         Twee van de drie varkensprojecten kunnen zelfstandig voortbestaan. Deze varkensprojecten zijn speciaal opgezet voor een groep met hiv/aids besmette mensen. De groep heeft een gezamenlijke moestuin, ze planten afwisselend soja-mais- zoete aardappels en hebben hiervoor zelf een rotatiesysteem opgezet.

·         Het derde varkensproject in Kaminya Kwaza  krijgt nog een jaar financiële ondersteuning.

·         Er is een vierde project opgestart in Ngonoonda.

 

Voor de Ngonoondaschool:

·         De basisschool heeft er drie nieuwe klaslokalen bij en er is een bestaand gebouw gerenoveerd.

Deze school heeft nu de beschikking over negen goede klaslokalen.

 

Voor de  Nachilamboschool:.

·      Hier is de bouw van drie klaslokalen gerealiseerd en zijn twee blokken van vier latrines

      gebouwd. Deze nieuwe basisschool heeft nu vijf klaslokalen. In 2016 komen er nog drie

      lokalen bij, zodat het een volwaardige school zal zijn.

 

Voor de Kalilombeschool:

·         Voor deze school zijn in 2015 speciale acties zijn gehouden en is Wilde Ganzen medefinancier geweest.

Voor deze basisschool met 950 leerlingen is een totaal renovatieplan opgesteld. Er worden vier gebouwen gerenoveerd en er komt een nieuwbouw van twee lokalen. Dit project loopt door in 2016.

 

Voor de studiefinanciering:

De stichting droeg bij aan de studiekosten voor:

·         eenenveertig studenten die onderwijs volgen op de middelbare school in Bembeke. Dit jaar hebben acht studenten eindexamen gedaan, waarvan we nog bericht moeten krijgen of ze geslaagd zijn.

·         zeventien studenten die onderwijs volgen aan diverse middelbare scholen elders in Malawi. Hiervan hebben dit jaar drie studenten eindexamen gedaan, waarvan we van één student bericht hebben gekregen dat hij geslaagd is. Van de andere twee studenten hopen we nog bericht te krijgen.

·         twee studenten voor hun beroepsopleiding. Van deze studenten wordt een eigen bijdrage verlangd om in aanmerking te komen voor een bijdrage vanuit MiM.

       

Voor  het St. Joseph’s Teacher Training College:

·         In het naai- en breiatelier zijn drie weken lang speciale cursussen gegeven door twee  vrijwilligsters uit Nederland.

·         Er is een start gemaakt met de bouw van een naailokaal dat aan het atelier vast komt te staan. In dit lokaal krijgen aankomende naaisters voortaan de cursus en  hier zullen ook voortaan door een groep vrouwen de schooluniformen worden gemaakt.

 

Voor het St. Annes Health Centre:

Rondom het terrein  is een deel van de houten schutting vervangen voor een stenen muur. Hierdoor is de veiligheid van de zieken en hun begeleiders beter gewaarborgd.

                                                                                                                               

 

Januari  2016

 

M. Wouters, voorzitter.                                                            C. van Tilburg, secretaris

 

<< Terug naar de site