Stichting "MIRJAM IN MALAWI"                             

 

                                             Jaarverslag 2014

 

Het jaar 2014 is weer voorbij. Een jaar waarin het nodige is gerealiseerd en opgestart.

Een jaar waarin  veel is ondernomen in Bembeke, de regio waar Stichting MIM actief is.

 

Een jaar waarin

23 april, 25 augustus en 09 december;

·         van 12 september tot 21 november vrijwilligers voor MIM gingen werken in Bembeke.

 

Een jaar waarin

·         de stichting gesteund werd door 150 donateurs (zowel vast als incidenteel);

·         de stichting een samenwerkingsovereenkomst sloot met  Cordaid  voor medefinanciering van het hostel in Bembeke voor opvang van meisjesstudenten van de middelbare school;

·         de  stichting de samenwerking met Impulsis/Edukans  betreffende medefinanciering van het LD Resource Centrum, positief afsloot.

 

Een jaar waarin

verschillende  fonds wervende activiteiten werden ontplooid en vertegenwoordigers van MIM voor dit doel:

·         eind januari actief zijn geweest voor de boekenbeurs van Vincentius in ’s-Hertogenbosch;

·         op 29 maart deel hebben genomen aan de cursus My Lobby;

·         op 11 april naar de presentatie van Cordaid zijn geweest;

·         op 15  mei een benefietdiner hebben georganiseerd;

·          op 08 juni op de jaarmarkt in Haaren hebben gestaan;

·         op 13 juni  naar een cursus betreffende projectfinanciering met behulp van vermogensfondsen zijn geweest;

·         op 28 september op de groei en bloei markt in Emmeloord hebben gestaan;

·         door het hele jaar heen, met succes vermogensfondsen hebben benaderd voor een bijdrage.

 

Waar deden we het dit jaar voor?

 

Voor  het LD Resource Centrum in Bembeke:

·         Bij het  LD Resource Centre(LD=Learning Difficulties, ofwel speciaal onderwijs) is de elektriciteit aangesloten. Er is een muur  om de speelplaats gebouwd en er zijn speeltoestellen geplaatst. De derde leerkracht is per september  begonnen en voor de vierde leerkracht is gestart met de bouw van het lerarenhuis. De verhuizing is geregeld voor deze leerkracht zodat hij meteen kan starten als het huis klaar is.


 

 

Voor de landbouwprojecten:

·         Twee van de drie varkensprojecten kunnen zelfstandig voortbestaan.

Deze varkensprojecten zijn speciaal opgezet voor een groep met hiv/aids besmette mensen.

·         Het derde en laatste varkensproject wat  gestart is  in Kaminya Kwaza  krijgt nog een jaar financiële ondersteuning.

 

Voor de Ngonoondaschool:

·         De school heeft er drie nieuwe klaslokalen bij en er is een bestaand gebouw gerenoveerd.

Deze school heeft nu de beschikking over negen goede klaslokalen.

 

Voor studiefinanciering:

De stichting droeg bij aan de studiekosten voor:

·         eenenveertig studenten die onderwijs volgen op de middelbare school in Bembeke, dit jaar hebben zeven studenten eindexamen gedaan en zijn geslaagd;

·         twaalf studenten die onderwijs volgen aan diverse middelbare scholen elders in Malawi, hiervan hebben dit jaar drie studenten eindexamen gedaan en zijn geslaagd.

       

Voor  het St. Joseph’s Teacher Training College:

·         waar in het naai- en breiatelier  cursussen zijn gegeven door vrijwilligers van Tools to Work,  voor het onderhoud van zowel de zig-zag trapnaaimachines als de breimachines;

·         waar een groep is gevormd van vrouwen die schooluniformen maken en daarmee structureel inkomen hebben gekregen.

 

Voor de  Nachilamboschool:.

·      Waar een begin is gemaakt met de bouw van drie klaslokalen.

 

Voor St. Anna’s Health Centre.

·         waar een ziekenzaal is bij gekomen zodat er nu een aparte zaal is waar vrouwen en kinderen opgevangen kunnen worden en een aparte zaal voor de mannen;

·         waar een nieuwe verblijfsruimte is gekomen voor de familie die voor de zieke moet zorgen;

·         waar meer bedden zijn geplaatst en een royale kookruimte is gerealiseerd, met hout besparende vuurplaatsen;

·         waar een nieuwe magazijnruimte is gerealiseerd, zodat medicijnen voortaan gescheiden van andere materialen opgeslagen kunnen worden.

 

Voor opvang van studerende meisjes

·   er is gestart met de renovatie van een bestaand gebouw dat omgebouwd wordt tot hostel voor

   tachtig meisjesstudenten van zowel de middelbare school als het TTC, met daarbij een goede

   was- en kookgelegenheid. Toiletten, alsmede een aparte studieruimte.

 

 

                                                                                                                               

 Januari  2015

 

M. Wouters, voorzitter.                                                            C. van Tilburg, secretaris

 

<< Ga terug naar de site