Stichting "MIRJAM IN MALAWI"                             

 

                                             Jaarverslag 2010

 

Het jaar 2010 is weer voorbij. Een jaar waarin het nodige is gerealiseerd en opgestart.

Een jaar waarin we  veel hebben ondernomen om onze achterban te informeren en ons netwerk te vergroten.

 

·        Het bestuur komt vijf keer voor een formele vergadering bijeen en wel op 22 januari, 10mei, 17 augustus, 2 november en 13 december.

Het dagelijks bestuur heeft daarnaast regelmatig overleg betreffende lopende zaken.

·        De nieuwsbrief wordt in mei en december verstuurd naar sponsors en vaste donateurs.

Begin september wordt per e-mail een extra nieuwsbrief verstuurd i.v.m. een speciale oproep om op een vrijwilliger te stemmen bij een wedstrijd van Vodafone.

·        Er wordt, verspreid over het jaar, negen keer een artikel geplaatst in de plaatselijke krant.

·        Er komt, verspreid over het jaar, vier keer een artikel in  de regiokrant.  

·        Begin januari wordt deelgenomen aan een radio-uitzending verzorgd door de Wereld Omroep.

·        Maarten Verboven en Cécile Klijn  vertellen het bestuur op 10mei over hun ervaringen in Bembeke, waar zij een half jaar als vrijwilligers  voor diverse projecten gewerkt hebben.

·        Wil en Ans van de Langenberg gaan van 29 augustus tot 21 november als vrijwilliger voor MIM werken in Bembeke.

 

De stichting heeft  150 donateurs (zowel vast als incidenteel) en mag zich gelukkig prijzen met IMPULSIS als subsidieverstrekker voor het  waterproject en het naaiatelier en NCDO  als subsidieverstrekker voor de renovatie van vier klaslokalen en de bouw van drie nieuwe klaslokalen bij de RC-school in Bembeke.

 

Uit onderstaande lijst zal blijken dat er de nodige activiteiten zijn ondernomen.

Vertegenwoordigers van de MIM:

 - gaan op 16 februari naar een voorlichtingsdag van Aqua for All;

- verzorgen op 18 maart een voorlichtingsavond in het parochiecentrum in Swolgen

- nemen op 10 en 31 maart deel aan de wervingsmiddagen voor vrijwilligers in Best;

- staan op 23 mei met een stand op de jaarmarkt in Haaren;

  staan op 6 juni met een stand op de Multi culturele markt in Best;

- staan  op 13 juni met een stand op  een ander festival in Schijndel;        

- nemen deel aan Impulsisdagen  op 24 juni en 27 augustus;

- staan op 14 augustus met een stand op de kunstmarkt in Ens;

- staan op 21 augustus met een stand op de markt in Hattum;

- nemen op 18 september deel aan de wedstrijden handmelken in Best;

- staan 19 september met een informatie stand in Best op de sociale markt;

- staan op 9 oktober met een stand op de Groei en Bloei herfstmarkt te Emmeloord;

- nemen op 9 oktober deel aan NCDO/Wilde ganzen dag;

-staan op 22 en 23 oktober inde V&D in Bergen op Zoom met een informatie stand

- houden op 23 december ten behoeve van de stichting een kerstmarkt bij Peuterspeelzaal

  de Tuimelaar in Roosendaal.

 

 

 

Alle voorgaande activiteiten maken het mogelijk om in Bembeke regio de nodige projecten te verwezenlijken en op te starten.

 

Health Center.

·        Aan de aanleg van een nieuwe centrale meterkast bij het gezondheidscentrum wordt  een bedrag van € 2250,00 bijgedragen.

 

Bembeke full Primary RC-School.

·        Op 8 maart krijgt MIM bericht van NCDO dat de eindverantwoording van de renovatie van de vierklaslokalen is goedgekeurd en daarmee dit project is afgerond.

·        Op 1 April wordt  bij NCDO medefinanciering aangevraagd voor de bouw van drie nieuwe klaslokalen bij de RC  school. 15 juni komt de goedkeuring hiervan binnen.

In augustus wordt in Bembeke gestart met de bouw.

·        Aan de bouw van de toiletten wordt een bedrag van € 2250,00 bijgedragen. Concern Universal neemt de rest van de kosten voor haar rekening.

 

Landbouwprojecten.

·        Het waterproject wordt afgerond en de eindverantwoording ligt ter goedkeuring bij Impulsis die als medefinancier de helft van de kosten voor haar rekening neemt.

·        Er wordt een nieuw varkensproject en een bonenproject  opgestart. Het varkensproject is speciaal voor een groep met hiv/aids besmette mensen.

·        Er wordt een kippenproject goedgekeurd. De uitvoering wacht nu nog op personen met de juiste deskundigheid.  

 

Studiefinanciering.

De stichting draagt bij aan de studiekosten voor:

·        40 kinderen die onderwijs volgen op de middelbare school in Bembeke.

Dit jaar hebben tien van deze kinderen eindexamen gedaan, waarvan er zeven geslaagd zijn. Vier van hen zijn toegelaten tot een beroepsopleiding.

·        3 kinderen die onderwijs volgen aan diverse middelbare scholen elders in Malawi.

·        1 student die een opleiding tot verpleegkundige volgt.

·        1 student die een opleiding volgt aan het NRC in Lilongwe.

Zr. Amelia is als contact persoon aangesteld tussen de kinderen, het schoolhoofd en de stichting MIM.

       

St. Joseph’s Teacher Training College

De bouw en de inrichting van een naaiatelier bij het TTC zijn afgerond. Het atelier is op

15 november officieel in gebruik genomen.  De eindverantwoording van het project is ingediend bij Impulsis.

 

Kantchito full Primary RC School.

Aan  deze school wordt € 2350,00 beschikbaar gesteld voor vernieuwing van het dak van een gebouw met drie klaslokalen. Dit dak is door sterke wind  ernstig beschadigd.

 

Januari  2011

 

M. Wouters, voorzitter.                                                            C. van Tilburg, secretaris

 

Terug naar de site <<<