Stichting "MIRJAM IN MALAWI"                             

 

                                             Jaarverslag 2012

 

Het jaar 2012 is weer voorbij. Een jaar waarin het nodige is gerealiseerd en opgestart.

Een jaar waarin  veel is ondernomen in Bembeke, de regio waar Stichting MIM actief is.

 

Een jaar waarin

·         het dagelijks bestuur regelmatig overleg had betreffende alle lopende zaken.

·         op 22 juni werd deelgenomen aan de Wilde Ganzen dag in Eindhoven.

·         op 20 december werd deelgenomen aan een workshop onderwijsverbetering in ontwikkelingslanden.

·         de stichting op 18 juli 12 ˝ jaar bestond.

·         we zijn opgenomen in de Glossie van SOS Rommelmarkt uit Den Bosch bij gelegenheid van hun 35 jarig bestaan.

 

Een jaar waarin

de stichting gesteund werd door 150 donateurs (zowel vast als incidenteel) en een samenwerkingsovereenkomst sloot met  Vastenactie/Cordaid voor medefinanciering bij het realiseren van een lerarenhuis bij de RC School.

 

Een jaar waarin

enkele fondswervende activiteiten werden ontplooid, om zowel lopende als nieuwe projecten te financieren.

Voor dit doel hebben vertegenwoordigers van MIM:

- op 3 en 4 maart in de kerk van Haaren een voorlichting gegeven.

- op 26 maart op basisschool De Klim-op in Haaren een voorlichtingsdag verzorgd.

- op 28 maart een voorlichtingsavond verzorgd bij SOS Rommelmarkt in Den Bosch.

- op 2 juni op de sociale markt in Roozendaal gestaan.

- op 16 september op de sociale markt in Best gestaan.

- op 22 september op de herfstmarkt in Ens gestaan.

- op 11 november op de Tkwadrant markt in Tilburg gestaan.

 


 

Waar deden we het dit jaar voor?

 

Voor de RC School Bembeke:

·          Deze school heeft dit jaar de beschikking gekregen over een nieuw lerarenhuis.

 

Voor de landbouwprojecten:

·         Het bonenproject is afgerond en gaat zelfstandig verder.

·         Het tweede varkensproject krijgt nogmaals voor een jaar financiële ondersteuning. Dit varkensproject is speciaal voor een groep met hiv/aids besmette mensen.

 

Voor St. Anna’s Health Center:

·         Het centrum heeft de beschikking gekregen over een aggregaat. Hierdoor kunnen de problemen die ontstonden bij veelvuldig stroom uitval, opgevangen worden.

·         Er zijn speciale kookunits gemaakt  op de plaats waar de mensen de maaltijden voor hun ziek familielid moeten bereiden, hierdoor is er minder hout nodig .

 

Voor studiefinanciering:

De stichting droeg bij aan de studiekosten voor:

·         40 kinderen die onderwijs volgen op de middelbare school in Bembeke waarvan 5 kinderen hun eindexamen gedaan hebben.  Hiervan zijn twee kinderen geslaagd.

·         6 kinderen die onderwijs volgen aan diverse middelbare scholen elders in Malawi.

Een leerling heeft eindexamen gedaan en is geslaagd.

·         1 student die een opleiding volgde aan het NRC in Lilongwe en in september zijn diploma kreeg.

Zr. Amelia functioneerde als contact persoon tussen de kinderen, het schoolhoofd en de stichting MIM.

       

Voor St. Joseph’s Teacher Training College:

·         Het naaiatelier is uitgebreid met een brei atelier. In  november werd het complex officieel in gebruik genomen.

 

Voor de Kantchito full primary RC School:

·         De school heeft twee nieuwe toiletunits gekregen, een lerarenhuis is gerenoveerd en een oud kerkgebouw is verbouwd tot twee klaslokalen  met een directie- en lerarenkamer.

·         Er is gestart met het renoveren van twee lerarenhuizen.

 

Voor de nieuwe aanvragen:

·         Er zijn afspraken gemaakt betreffende het oprichten van een LD Resource Centre

(Learning Difficulties: speciaal onderwijs) in Bembeke. De stichting heeft toegezegd sponsors te zoeken om het financieel mogelijk te maken dat er drie klaslokalen, een lerarenhuis en een toiletunit kan worden gebouwd en elektriciteit kan worden aangelegd.

·         De Ngonoonda School (Bembeke regio) vraagt een gebouw  waar drie klaslokalen in gerealiseerd kunnen worden.  

 

                                                                                                                               

 Januari  2013

 

M. Wouters, voorzitter.                                                            C. van Tilburg, secretaris

 

Terug naar de site <<