Demo

Nieuwe aanvragen

We hebben weer nieuwe aanvragen vanuit Bembeke gekregen voor het jaar 2018.
Helpt u mee deze te realiseren?

Speciaal onderwijs

We hebben vanuit het speciaal onderwijs de vraag gekregen om mee te werken aan de uitbreiding van klaslokalen. De behoefte aan speciaal onderwijs blijkt groter dan voorheen werd ingeschat. Er moeten drie klaslokalen bijkomen met daarnaast ook nog een lerarenhuis Ook komt er een computerlokaal. Speciaal voor dove en blinde kinderen zullen er gespecialiseerde leerkrachten aangetrokken worden. De speelplaats moet worden aangepast zodat het voor alle kinderen veilig is. Wilde Ganzen heeft het project goedgekeurd en gaat mede financieren.

Helpt u mee??

Klik hier voor het projectplan

 

 

 

porn porn

Neem contact met ons op

Per mail

Mail ons via info@stichting-mim.nl

Per post

Ons adres is: Reitselaan 73, 5076 CB Haaren

Per telefoon

Ons telefoonnummer is: 0411-621782

Rekeningnummer

Ons rekeningnummer is NL98RABO0121119572 t.n.v Stichting Mirjam in Malawi, te Haaren.